Wkkgz Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Goede zorg, de overheid wilt dat iedereen goede zorg krijgt. De overheid heeft vastgelegd wat goede zorg inhoudt. Heeft iemand toch een klacht over de zorg? Dan is nu door middel van deze wet vastgesteld wat er moet gebeuren. De manier waarop zorgverleners met klachten over de zorg omgingen was onvoldoende vandaar dat deze wet er nu is om dit te verbeteren.

Het doel van deze wet is openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen in de zorg en met zorgverleners. De bedoeling is dat iedere zorgverlener in brede zin van het woord per 01-01-2017 een klachtenregeling hanteert welke voldoet aan de nieuwe wet en aangesloten is bij een erkende geschilleninstantie.

Deze wet Wkkgz vervangt de wetten Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.

Voor wie geldt deze wet?

Iedere zorgverlener in brede zin. De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Dat wil zeggen dat zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals zzp’ers. Denk aan verpleeghuizen, ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten. Maar ook bedrijfsartsen en verzekeringsartsen die de gezondheidstoestand van cliënten beoordelen of cliënten medisch begeleiden, vallen onder de wet. De wet geldt ook voor aanbieders van cosmetische behandelingen en voor aanbieders van alternatieve geneeswijzen.

Hoewel masseurs niet expliciet genoemd worden geldt de wet ook voor masseurs en door de volgende 2 punten.

Punt 1 Kan de client schade oplopen door de behandeling? Ja.

En punt 2 genoemd in de zelftest:

Losmaken van spieren door een (sport)masseur, het geven van ontspanningsmassages en de gebruikelijk sportmasseurs/ sportverzorgers uitgevoerde handelingen, gericht op blessurepreventie. Onder “losmaken van spieren”vallen zowel sederende als stimulerende massages en blessurepreventie. Handelingen die verder gaan dan sederende en stimulerende massages en blessurepreventie, zoals behandelingen gericht op genezing of handelingen ten gevolge waarvan individuele cliënten een aanmerkelijke kans op schade lopen, vallen niet onder de uitzonderingen op de Wkkgz. Deze handelingen vallen, op grond van onderdeel “f en h”van de zelftest, wel onder de Wkkgz. Sportadvies en sportvoedingsadvies valt niet onder de Wkkgz. Indien EHBO wordt uitgevoerd door een beroepsmatig werkende sportmasseur, dan valt dit formeel wel onder de Wkkgz. EHBO uitgevoerd door vrijwilligers niet, voor zover deze vrijwilligers niet beroepsmatig zorg verlenen.

Hoe kan je, je aanmelden voor een geschillencommissie zodat je voldoet aan de wet Wkkgz?

Er zijn diverse mogelijkheden, bijvoorbeeld 

Stichting Solidariteitsfonds Wkkgz via NIBIG, KlachtenportaalZorg, de geschillencommissiezorg en talloze anderen.

Sepia geeft geen advies welke optie beter is, alle info is afkomstig van onder andere rijksoverheid.nl. Bekijk de mogelijkheden en maak een keuze.

Sepia Opleidingen | Kvk-nummer: 72075988 | BTW-nummer: