VOS Vereniging Opleidingsinstituten Sportmassage

VOS
Vereniging Opleidingsinstituten Sportmassage

De VOS draagt bij aan de vooruitgang en de ontwikkeling van het onderwijs in sportverzorging en - massage. Zij biedt haar leden de vrijheid onderwijsactiviteiten en initiatieven te ontplooien en vereist dat de leden de daarbij door de gemeenschap vastgestelde ethische normen en internationaal vastgestelde maatstaven in acht nemen. Zij houdt rekening met de actuele maatschappelijke behoeften en ontwikkelingen. Tegen die achtergrond leiden VOS-instituten studenten op, waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen van competenties die de sportverzorger/masseur moet bezitten om te kunnen functioneren binnen een multidisciplinair team van onder andere artsen, fysiotherapeuten en trainers.”

Samenwerking VOS – NESM – NBSM
Om het onderwijs en het werkterrein van de massage in de praktijk goed op elkaar te laten aansluiten is een hechte samenwerking tussen beide noodzakelijk. De drie organisaties die dit willen bereiken zijn de VOS (onderwijs), NESM (examenstichting) en de NBSM. (brancheorganisatie). Zij voeren samen overleg en maken afspraken om het onderwijs en de praktijk goed op elkaar af te stemmen.

Sepia Opleidingen | Kvk-nummer: 72075988 | BTW-nummer: