VGN Verenigde Gipsmeesters Nederland

VGN
Verenigde Gipsmeesters Nederland

De VGN is een beroeps- en belangenvereniging van (aspirant)gipsverbandmeesters en aangeslotenen. VGN is ontstaan na een fusie tussen de Nederlandse Vereniging van Gipsverbandmeesters (NVG), opgericht in 1964 en de Nederlandse Vereniging voor Gipskamerpersoneel (NVGP), opgericht in 1979.

De VGN heeft een goede naam bij instellingen binnen de gezondheidszorg, bij bedrijven en overheidsinstanties, zowel in Nederland als ook in het buitenland.

 In 2004 heeft de VGN ervoor gezorgd, dat het beroepsdeelprofiel en de beroepscode voor gipsverbandmeesters werd herschreven en ook formeel is aanvaard. In 2015 is het beroepsprofiel herschreven, met betrekking tot de dan geldende normen en werkzaamheden.

De VGN kent voor de leden een aantal doelstellingen:

  • Zij bevordert de contacten tussen de leden,
  • Zij draagt bij tot meerdere bekwaamheid van haar leden, zowel op praktisch als theoretisch gebied,
  • Zij behartigt de belangen van de leden en het beroep Gipsverbandmeester in de ruimste zin van het woord.
Sepia Opleidingen | Kvk-nummer: 72075988 | BTW-nummer: