VBAG Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze

Erkend door de VBAG
Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze

De VBAG is in 1984 opgericht om de kwaliteit van de complementaire geneeswijzen in Nederland beter te kunnen bewaken en te bevorderen. Door middel van o.a. strenge selectiecriteria waaronder opleiding, een registratiesysteem, beroepscode, een klacht- en tuchtregeling en de verplichte bij- en nascholing is in de loop der jaren een bestand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen opgebouwd.

De aangesloten therapeuten zijn opgeleid op hbo-niveau, zij volgen continu nascholing en nemen deel aan intervisie en intercollegiale toetsing. Deze eisen waarborgen blijvend de kwaliteit. Bovendien kan de beroepsvereniging zo een (pro-)actieve rol spelen op het gebied van de complementaire geneeswijzen. Dit laatste betekent actief samenwerking zoeken met andere beroepsverenigingen, de dialoog zoeken met zorgverzekeraars en zoveel mogelijk samenwerken met andere betrokkenen in het veld.

Sepia Opleidingen | Kvk-nummer: 72075988 | BTW-nummer: