NESM Nederlandse Examenstichting Sportverzorging en -Massage

NESM
Nederlandse Examenstichting Sportverzorging en -Massage

De Nederlandse Examenstichting Sportverzorging en -Massage is een onafhankelijke instantie, maar heeft nauwe raakvlakken met het onderwijs en de brancheorganisatie. Dat is noodzakelijk want als de gehele beroepstak een stap voorwaarts moet zetten, moet die stap door iedereen genomen kunnen worden. Onderling overleg voorkomt miscommunicatie en draagt zorg voor een grote mate van uniformiteit.

De NESM neemt examens af voor de diploma's:

  • Sportverzorging en -Massage (MBO niveau 4) met B Licentie
  • Blessurepreventie (MBO niveau 4) met A Licentie
  • Sportgerichte Massage (MBO niveau 4)
  • Klassieke Massage (MBO niveau 3)
  • Wellness Massage (MBO niveau 3)

Al deze diploma's zijn erkend door de NBSM.

Sepia Opleidingen | Kvk-nummer: 72075988 | BTW-nummer: