CRKBO Centraal Register Kort Beroep Onderwijs

Erkend door het CRKBO
Centraal Register Kort Beroep Onderwijs

In dit register staan private aanbieders van kort beroepsonderwijs (instellingen) en zelfstandig werkende docenten. Ons opleidingsinstituut Sepia Opleidingen is getoetst op: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, kenbaarheid, redelijkheid en betrouwbaarheid. Wij hebben de toetsing met goed gevolg doorstaan en zijn opgenomen in dit register.

Door de registratie in het CRKBO register heeft Sepia Opleidingen een BTW vrijstelling voor al onze opleidingen, cursussen en workshops. In het register worden alleen opleiders opgenomen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

CRKBO_Instelling.jpg
Sepia Opleidingen | Kvk-nummer: 72075988 | BTW-nummer: